Έξω Επικονδυλίτιδα

Η έξω επικονδυλίτιδα ή πιο σωστά η Έξω Τενοντοπάθεια Αγκώνα που κοινώς αναφέρεται ως Tennis Elbow, αφορά μια επώδυνη κατάσταση που προκύπτει από παθολογία των τενόντων που εκφύονται από τον έξω επικόνδυλο του αγκώνα.

Χαρακτηρίζεται από πόνο στην εξωτερική επιφάνεια του αγκώνα και πολλές φορές αίσθημα καύσου.

Η άσκηση αποτελεί την no1 αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης του Tennis Elbow , πρέπει όμως να είναι μεθοδευμένη και επιλεκτική ανάλογα με τον ασθενή, την συμπτωματολογία, το στάδιο αποκατάστασης κ.ά.