Θωρακική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης (ΘΜΣΣ)

Η Θωρακική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης (ΘΜΣΣ) είναι μία από τις περιοχές του σώματος που συχνά παρουσιάζει πόνο ή/και δυσκαμψία. Περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν τέτοιου είδους συμπτώματα στο συγκεκριμένο σημείο είναι άτομα που εργάζονται για αρκετές ώρες διατηρώντας την ίδια στάση, κυρίως καθιστοί (π.χ. εργασία μέσω Η/Υ). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της κινητικότητας της ΘΜΣΣ με επακόλουθα τον πόνο, τη δυσκολία/ανικανότητα επίτευξης διαφόρων δραστηριοτήτων και επομένως την μείωση της ποιότητας ζωής.

Στην παρούσα δημοσίευση απεικονίζονται κάποιες ασκήσεις κινητικότητας που μπορούν να ανακουφίσουν βραχυπρόθεσμα από τα παραπάνω συμπτώματα, ενώ παράλληλα είναι πολύ εύκολες στην εκτέλεση και προτείνονται για καθημερινή χρήση. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ενδεχομένως να χρειάζεται ειδικότερη αξιολόγηση του προβλήματος καθώς η ΘΜΣΣ είναι αρκετά πιθανό να εμφανίζει συμπτώματα που προκύπτουν από παθολογία άλλων περιοχών όπως ο ώμος, ο αυχένας κ.α.